Elevadors especials

Models

BUTLER
Elevador vertical de amb estructura per a ambients interiors de fins a 12mts. de recorregut i fugida reduïda. Només necessita 50mm de fosa o rampa (opcional).

VECTOR
Elevador vertical amb estructura autoportant. Posibilitat de motorització de portes. Capacidad 400/630kg. Fosa de 50 mm. o rampa (opcional). Salva un desnivell de fins a 9 mts.

GULLIVER
Elevador vertical d'accionament hidràulic, instal·lable en obra. Estructura autoportant. Adaptable a mesures de forat super-reduïdes, des de 660 mm a 1.800 mm. Carga 250-300kg. Recorregut màx. 12,6 mts.

LILLIPUT
Elevador de curt recorregut que incorpora una estructura autoportant i la possibilitat de ser instal·lat en interior i exterior. Fosa i fugida molt reduïts. Recorregut fins a 1800 mm. Carga 300kg.

MINI SIRIO
Elevador vertical hidràulic, instalació interior o exterior, recorregut màxim 14,5 metros. Fugida reduïda 1.600 mm, fosa 120 mm, carga 300kg. Espais reduïts, cabina oberta amb parets de 1,2 mts, 6 parades màxim, amb i sense estructura.

MIZAR
Elevador de curt recorregut instal·lat en obra interior i exterior. Fosa i fugida molt reduïts. Recorreguts fins a 1800 mm. Carga 300kg.

ORION
Elevador vertical d'accionamient hidràulic, instal·lable en obra. Adaptable a mesures de forat super-reduïdes, des de 660 mm a 1.800 mm. Carga 250-300kg. Recorregut màx. 12,6 mts.

SIRIO
Elevador vertical hidràulic, instal·lació interior o exterior, recorregut màxim de 19,5 mts amb 6 parades com a màxim, carga 315-500kg, velocitat 0,15 m/s, fosa 120mm, pulsació constant en cabina, automàtica des dels pisos, forat mínim 750mm.

 

 

EASY LIFT
Elevador especial.

Vídeos