Elevadors de curt recorregut

Models

LOW RISE
Elevador de curt recorregut salva una altura de fins a 4 esglaons (1metre aprox.) Capacitat de fins a 300kg. No necessita fosa. Es pot instal·lar en interior i exterior.

 

PARIGI
Elevador de curt recorregut, salva una altura de fins a 2.000 mm. Carga fins a 300kg. Fosa de 150 a 350mm. Es pot demanar amb estructura.

 

SILVER

Elevador de curt recorregut sense necessitat de fosa degut a la seva escassa altura de plataforma, la qual és accessible per mitjà d'una rampa.

STEPPY
Elevador de curt recorregut amb focus necessaris i aprofitant al màxim les mesures útils de forat, donat que incorpora una plataforma de tisora. La màquina va dins de la fosa. Mesures de recorregut fins a 2.000 mm. Instalació amb obra o amb estructura modular.

TEOREMA
Elevador de curt recorregut (fins a 1.600 mm.) i amb una capacitat de fins a 300 kg. Necessita una fosa de 215 mm. i es pot instal·lar en interior o exterior. Es pot incorporar una estructura prefabricada.

Vídeos