Ascensors i muntacàrregues

Ascensors

 

Junior
Sencill i elegant, la solució que s'adapta a qualsevol de les seves necessitats d'elevació vertical.

 

 

Panoramic
Ascensor panoràmic que adapta la seva personalitat al diseny de l'edifici.

 

Elegance
Elegant ascensor que inclou un ampli mirall de mig cos.

 

Inoxtec
Moderna cabina amb panels d'acer inoxidable per a un ascensor modern i elegant.

 

Senior Skin Plate
Sencill, econòmic i cabina resistent amb panels de xapa plastificada.

Muntacàrregues

TVH-Carga

Característiques tècniques
Càrrega des de 300 kg fins a 5000 kg
Guies: perfil T calibrat i bigues UPN
Fabricació del conjunt de guies segons recorreguts
Cilindre rectificat amb regulador de cabal
Central hidràulica monofàsica 220v o trifàsica 380v

Acabats
Lateral de xapa cega del costat de guies amb una alçada de 1000 o 1.500 mm.
Terra de la plataforma realitzat amb xapa antilliscant
Tot el material s’entrega d’imprimació

 

Equipament opcional
Laterals de xapa cega amb una alçada de 1000 o 1.500 mm.
Clau de pas
Portes de replà
Instal·lació elèctrica pre-montada
Renivellació

Tots el nostres productes cumpleixen la Directiva 2006/42/CE.